Όροι χρήσης

Προοίμιο

O ιστότοπος www.aromagalaxy.net είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης επώνυμων αρωμάτων και καλλυντικών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Γεώργιος Γκουσγκούνης & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Λάρισα, Ελλάδα στη οδό Βενιζέλου αρ. 153, ΑΦΜ 998616940 Β΄ΔΟΥ Λάρισας, Αρ. ΓΕΜΗ 27051940000 (στο εξής χάριν συντομίας η «εταιρία»).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα aromagalaxy.net το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aromagalaxy.net. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται τους οποίους σας καλούμε να τους διαβάσετε, χωρίς καμία εξαίρεση. 

Σας ενημερώνουμε ότι οι όροι αυτοί αποτελούν έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες και προϋποθέσεις, οι οποίοι εφαρμόζονται κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο και τη χρήση αυτού, όπως συμπληρώνονται από την κείμενη νομοθεσία ελληνική και ευρωπαϊκή, τις διεθνείς συνθήκες και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε αποδεχτεί χωρίς επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας σας οφείλετε να απόσχετε από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται οποτεδήποτε, κατά την διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, συνεπώς οφείλετε να τους ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας θα συνεπάγεται και την αποδοχή των αλλαγών αυτών. Η εταιρία αναλαμβάνει  την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή των όρων χρήσης, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου έχουν δικαίωμα να κάνουν όσοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Τούτο σημαίνει πως δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστότοπου και των παρεχομένων υπηρεσιών από ανήλικους. Αν παρά ταύτα, σε περίπτωση που, πρόσωπο ανήλικο ή πρόσωπο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, επισκεφθεί αυτοβούλως ιστοσελίδες ή κάνει χρήση υπηρεσιών του ιστότοπου, που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή βλαπτικές γι' αυτά, η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη προς τούτο.

Σε περίπτωση χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ρυθμιζόμενης από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ενιαίοι προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H εταιρία δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, κυρίως στις πληροφορίες που αφορούν στην ταυτότητα της εταιρίας και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας και γενικά από κάθε γεγονός ανωτέρας βίας, και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Αγορά Προϊόντων

Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε επώνυμα αρώματα και καλλυντικά.
Τα προϊόντα μας έχουν χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες (αρώματα, σετ δώρου, μάσκαρες, οίκοι) ενώ κάθε κατηγορία έχει και υποκατηγορίες, οι οποίες εμφανίζονται στην αριστερή στήλη του ιστότοπου.

Στόχος μας είναι να φτάσετε στο επιθυμητό προϊόν εύκολα και άμεσα. Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε το κουμπί «αναζήτηση» αναγράφοντας μια λέξη-κλειδί που συνδέεται με το προϊόν που αναζητάτε, και θα οδηγηθείτε κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.
Η εταιρία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν σφάλματα σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες των προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας του ιστότοπου ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής κάθε προϊόντος. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας και για την αποτελεσματικότητα των αγορών, σας καλούμε, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του, να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.
Επίσης σας συνιστούμε πριν προβείτε σε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να επισκεφτείτε τις ενότητες, τρόποι πληρωμής, τρόποι αποστολής, βοήθεια & όροι χρήσης, όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο αγοράς προϊόντων.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση.
Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λάβετε το σχετικό e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση. Τα προϊόντα σας παραδίδονται το ταχύτερο δυνατό και πάντως σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την σύναψη της σύμβασης. Εξαίρεση αποτελούν προϊόντα με Κατάσταση παράδοσης (status) Προπαραγγελίες, Αναμένεται Σύντομα και Κατόπιν παραγγελίας, για το οποία υπάρχει ξεχωριστή ενημέρωση παράδοσης.

Τρόποι πληρωμής

Μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος AromaGalaxy.net μπορείτε να κάνετε χρήση των πιο διαδεδομένων και ασφαλών αυτόματων τρόπων πληρωμής που λειτουργούν σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα παγκοσμίως. Αναλυτικά οι υποστηριζόμενοι τρόποι πληρωμής είναι:

Αντικαταβολή

Mπορείτε να πληρώσετε το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας στον διανομέα της Courier κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει για όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και είναι δεκτή για ποσά έως €499 ενώ αποκλείεται για μεγαλύτερα ποσά. Στην περίπτωση αυτή η πληρωμή πρέπει να γίνει μέσω κατάθεσης στην τράπεζα. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2,3 ευρώ.

Πληρωμή με κατάθεση στην τράπεζα

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός λογαριασμού: 6563-136215-538
ΙΒΑΝ GR50 0171 5630 0065 6313 6215 538
ALPHA BANK
Αριθμός λογαριασμού: 3000 0233 0001 520
ΙΒΑΝ GR50 0140 3000 3000 0233 0001 520 
EFG EUROBANK
Αριθμός λογαριασμού: 0026.0023.51.0200760408
ΙΒΑΝ GR7802600230000510200760408

Κατά την κατάθεση προσθέστε στην αιτιολογία της κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό ηλεκτρονικής παραγγελίας. Για δική σας καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση το καταθετήριο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση sales@aromagalaxy.net ή με fax στον τηλεφωνικό αριθμό 2415 000533 ή με τηλεφωνική ενημέρωση στο 2410 533229. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή του αριθμού λογαριασμού και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος. Όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής με κατάθεση στην τράπεζα, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που η κατάθεση του συνολικού κόστους της παραγγελιάς δεν ολοκληρωθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα 

Μπορείτε να πληρώσετε το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας με χρήση της πιστωτική σας κάρτας μέσω της ασφαλής πλατφόρμας της Viva Payments που εγγυάται 100% ασφάλεια συναλλαγών. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.


Παραγγελία/Χρόνος Παράδοσης Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Με το που καταχωρείτε την παραγγελία σας, σας εμφανίζεται ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα και σας αποστέλλουμε και ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας στο e-mail μας δηλώσατε

Χρόνος Παράδοσης Προϊόντων 

Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία σας θα σας αποστέλλεται από την εταιρεία μας ή από συνεργαζόμενο μεταφορέα της επιλογής της κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή).Σύμφωνα με το βασικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης της συνεργάτιδας μας εταιρείας ταχυμεταφορών οι παραδόσεις έχουν ως εξής:
στις πρωτεύουσες νομών εντός 24 ωρών από την αποστολή των προϊόντων στον μεταφορέα (εκτός από νησιά)
στις λοιπές περιοχές εντός 48 ωρών από την αποστολή των προϊόντων στον μεταφορέα εξαιρουμένων απομακρυσμένων περιοχών που μπορεί να παραδοθεί σε 72 ώρες

 Έξοδα Αποστολής / Δωρεάν παράδοση:

Για παραγγελίες άνω των 80 € τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα.
Για παραγγελίες κάτω των 80 € το κόστος είναι 3,0 € προς όλες τις περιοχές, χωρίς επιπλέον χρέωση για τις δυσπρόσιτες περιοχές. 
Σε περιοχές εκτός δικτύου κάλυψης της εταιρίας courier η παράδοση μπορεί να είναι 2-4 εργάσιμες. Δείτε εδώ αν η περιοχή σας είναι δυσπρόσιτη ή απομακρισμένη.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση που επιλέξετε να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που παραγγέλνετε με εταιρεία μεταφοράς της επιλογής σας, ο κίνδυνος καταστροφής ή απώλειας αυτών βαρύνει εξ’ ολοκλήρου εσάς

Παράδοση και Ευθύνη του Πελάτη 

Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται από τις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών στη διεύθυνση παράδοσης, όπως την έχετε συμπληρώσει στη φόρμα παραγγελίας. Είναι σημαντικό τα στοιχεία της διεύθυνσης να είναι απολύτως ορθά ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην παράδοσή τους. Εάν από υπαιτιότητά σας καθυστερήσει η παράδοση, η ευθύνη μας λήγει κατά την ημερομηνία που συμφωνήθηκε να σας παραδοθεί η παραγγελία (1 ως 3 εργάσιμες, εκτός αν έχετε ενημερωθεί σχετικώς). Μόλις τα εμπορεύματα παραδοθούν σύμφωνα με τις οδηγίες αποστολής σας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτά. Η ευθύνη μας εκτός από βλάβες που οφείλονται σε δική μας αμέλεια ή οφείλονται σε ελαττωματικό προϊόν, σταματάει κατά την παράδοση των εμπορευμάτων από τον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών. Αν κατά την παράδοση θεωρείτε ότι η συσκευασία έχει αλλοιωθεί ή υποστεί ζημιά που ενδεχομένως να σημαίνει κατεστραμμένο προϊόν πρέπει να ανοίξετε παρουσία του υπαλλήλου της εταιρίας ταχυμεταφορών το δέμα για να πιστοποιήσει και αυτός τη ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωση του προϊόντος.

Αποστολή στην Κύπρο

Για τους πελάτες που κάνουν τις αγορές τους από την Κύπρο, το κόστος αποστολής είναι 15 ευρώ ανά αποστολή.  Η αποστολή γίνετε με courier με χρόνο παράδοσης 4-7 εργάσιμες ημέρες.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
 • Το προϊόν έχει καθυστερήσει να μας σταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να σας προσφέρουμε τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές μας, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά της, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε διαθέσιμο κατά το χρόνο που υπολογίζαμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο άλλο παρόμοιο. Το προϊόν που καθυστερεί αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του.
 • Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνια περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
 • Γεγονότα ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών ή κάθε άλλη περίπτωση ανωτέρας βίας, οη οποία μπορεί να επηρεάσει χρονικά τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.
 • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.
Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την σύναψη της σύμβασης.

Πολιτική Επιστροφών

Η εταιρία στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας παρέχει τη δυνατότητα, μέσω της όσο το δυνατόν καλύτερης και πλήρους περιγραφής των προϊόντων, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. 
Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου ακόμη και στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφές Προϊόντων εξαιτίας λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα παραγγελθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει κάποια ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρία, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την εταιρία αρκεί να τηρηθεί ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη 

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας κοινοποιήσετε γραπτώς μέσω της φόρμα επικοινωνίας www.aromagalaxy.net ή τηλεφωνικά καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών, την απόφαση σας αυτή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε υπό την προϋπόθεση πως αυτά δεν έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρηση από εσάς και εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την εταιρία και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στα επιστρεφόμενα από την εταιρία χρήματα δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα της αρχικής αποστολής σε εσάς αν υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.
Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν είναι στην αρχική του συσκευασία, χωρίς να έχει ανοιχτεί η προστατευτική ζελατίνα. Στα σετ Δώρου και τις συσκευασίες tester που δεν διαθέτουν ζελατίνα, δεν γίνονται επιστροφές. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Γνησιότητα προϊόντων

'Όλα τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρία μας είναι γνήσιακαι αυθεντικά. Δεν είναι αρώματα "τύπου", ούτε παράνομες απομιμήσεις. Όλες οι αγορές γίνονται με τα απαραίτητατιμολόγια, από μεγάλες και έμπιστες εταιρίες - προμηθευτές, τόσο στην Ελλάδαόσο και στο εξωτερικό. Δεν αγοράζουμε από μικρές εταιρίες ούτε από μεμονωμένα άτομα.Στην περίπτωση που ο πελάτης που παραλάβει ένα προϊόν από εμάς και έχει την εντύπωσηότι δεν είναι αυθεντικό τότε η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρία μας είναι ηακόλουθη:

 1. Θεωρούμε το προϊόν, μετά τα παράπονα του πελάτη,ότι ανήκει σε ελαττωματική παρτίδα και με έξοδα μας* αναλαμβάνουμε τηνεπιστροφή του στην εταιρία μας.
 2. Το προϊόν αποστέλλεται σε ειδικό εργαστήριο -χημείο για έλεγχο μαζί με ένα νέο ίδιο προϊόν, διαφορετικής παρτίδας για να ελεγχθείσε αντιπαραβολή όσον αφορά τη σύσταση του.
 3. Ενημερώνεται ο πελάτης για τα αποτελέσματα τουελέγχου. α) Σε περίπτωση που βρεθεί το προϊόν ελαττωματικό τότε προσφέρουμε 2 επιλογές,1. την αποστολή ενός ίδιου αρώματος, διαφορετικής παρτίδας ή 2. την επιστροφήτων χρημάτων του. β) Σε περίπτωση που το προϊόν βρεθεί ότι δεν έχει κάποιο ελάττωμα,τότε το προϊόν επιστρέφεται στο πελάτη, με επιβάρυνση των μεταφορικών εξόδων,τόσο για να έρθει σε εμάς όσο και για να επιστραφεί το προϊόν καθώς και τηςαξίας του ελέγχου. Το κόστος του 2ου αρώματος που χρησιμοποιείται για να γίνειο έλεγχος βαρύνει την εταιρία.

 

*Στην περίπτωση που το άρωμα βρεθεί μη-ελαττωματικό τοκόστος θα το επιβαρυνθεί ο πελάτης κατά την επιστροφή του αρώματος. 


Ευθύνη και εγγύηση προμηθευτή. Ευθύνη πωλητή για ελαττώματα.

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (του λοιπού "ο Προμηθευτής"). Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ειδικά τονίζουμε ότι ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.
Τέλος η εταιρία έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε
 • να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
 • να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και
 • να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία της για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσφέρει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται επίσης να μην κάνει χρήση τoυ ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα aromagalaxy.net για την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι είτε παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, είτε προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. είτε είναι περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), είτε παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, είτε περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, είτε ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας είτε παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, είτε για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, κειμένων, φωτογραφιών, κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, άλλως αποτελούν  πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση αυτού, μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα aromagalaxy.net ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρίας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.
 

Περιορισμένη άδεια

Το aromagalaxy.net, υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις νόμων, χορηγεί στους χρήστες – πελάτες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου της ιστοσελίδας και των στοιχείων της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:(1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας.
 

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.aromagalaxy.net

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που τυχόν θα λάβετε από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.
Η εταιρία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η μετάβαση σε αυτές δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη- πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η εταιρία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.
 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H εταιρία, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα aromagalaxy.net είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, οι πελάτες μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την άμεση και επιτυχημένη ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από τον ιστότοπο aromagalaxy.net, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του ιστοτόπου. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στον ιστότοπο. H προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν. 2472/97 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενου ιστοτόπου, χρησιμοποιούνται από το aromagalaxy.net, προκειμένου οι πελάτες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους και να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν. Οι πληροφορίες που συλλέγει το aromagalaxy.net μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το aromagalaxy.net δεν διανέμει σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν συνδέεται με το aromagalaxy.net τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το aromagalaxy.net σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, ζητείται να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο aromagalaxy.net. 

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google και Skroutz Analytics. Μέσω των υπηρεσιών αυτών κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Google.com καθώς και στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου των αντίστοιχων σελίδων.


Χρήση των Πληροφοριών

Το aromagalaxy.net συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:
 1. στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης,
 2. στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία του από το aromagalaxy.net,
 3. στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται κατά καιρούς,
 4. στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας(εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητήσουμε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, τρόπο πληρωμής της παραγγελίας.
Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με κάποια προσφορά που έχετε ζητήσει. Το aromagalaxy.net κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με
 • την παράδοση της παραγγελίας,
 • την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση,
 • τα νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το aromagalaxy.net,
 • τις ειδικές προσφορές του aromagalaxy.net,
 • την παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις από το aromagalaxy.net στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@aromagalaxy.net 

Πρόσβαση στις Πληροφορίες

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση της παραγγελίας. Επίσης διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά,. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του aromagalaxy.net. Η εκ μέρους σας αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους μας για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το aromagalaxy.net απαιτεί από τους υπαλλήλους του και όσους τρίτους χρησιμοποιεί κατ’ αποκοπή για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος(τεχνικούς υπολογιστών κλπ) να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το aromagalaxy.net δεν θα μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτά μας ζητηθούν αρμοδίως από δικαστικές ή άλλες αρχές. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Cookies

Το aromagalaxy.net έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το aromagalaxy.net, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, για τη συλλογή δεδομένων και για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.aromagalaxy.net.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το aromagalaxy.net επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, τροποποιούν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν παράσχει στο aromagalaxy.net. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το aromagalaxy.net θα διαγράψει αυτή τη πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του ίδιου του χρήστη το aromagalaxy.net, πριν από κάθε αλλαγή, θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που πραγματοποιεί την αλλαγή είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το aromagalaxy.net μέσω www.aromagalaxy.net ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@aromagalaxy.net. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του aromagalaxy.net. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία στους κωδικούς πρόσβασης σας στον ιστότοπο μας εξαρτάται και από εσάς. Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητάτε την τροποποίηση τους, ή την διακοπή της χρήσης τους ή την διαγραφή τους συνολικά ή μερικά ή την φορητότητα αυτών όπως ο νόμος ορίζει. Παρακαλούμε για την επικοινωνία σας να απευθύνεστε στο τηλ. 2410 533229, ή το e-mail info@aromagalaxy.net
 

Ασφάλεια συναλλαγών

Το aromagalaxy.net δεσμεύεται σχετικά με την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το aromagalaxy.net έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του παρέχουν με οποιοδήποτε μέσο (είτε μέσω της φόρμας εγγραφής του ιστότοπο είτε τηλεφωνικά).Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιούμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα του aromagalaxy.net.
 

Περιοδικές Αλλαγές

Το aromagalaxy.net συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του και τα προϊόντα και υπηρεσίες, και θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική προστασίας. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 
Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το aromagalaxy.net

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.
 
 

Ενημερωτικά E-Mail (Newsletters)

 • Το aromagalaxy.net ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email (newsletters) σχετικά με νέα προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις κλπ.
 • To aromagalaxy.net δεν ευθύνεται αν τα ενημερωτικά e-mail δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση τους.
 • Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο ανεπιθύμητων. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμενα ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
 • Το aromagalaxy.net χρησιμοποιεί πάροχο για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletter. Δεν παραδίδει όμως ποτέ σε τρίτους τις πληροφορίες σας σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.
 • Η ενημέρωση από το sales @ aromagalaxy.net, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά e-mail, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.
 • Σε περίπτωση όμως που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο aromagalaxy.net, θα σας αποστείλουμε αυτοματοποιημένα μηνύματα e-mail, ενημερωτικά σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λάβετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση.
 

Λοιποί όροι

Ακυρότητα ή ακυρωσία κάποιου όρου ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων όρων, οι οποίοι  παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους.
Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται μεταξύ του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου www.aromagalaxy.net και της εταιρείας και δεσμεύουν μόνο αυτούς.
Η εταιρεία δεν δύναται να ευθύνεται για παραβίαση των παρόντων όρων που οφείλονται σε τυχερά ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
Η μη άσκηση από την εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέει από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
 

Εφαρμοστέο δίκαιο-επίλυση διαφορών

Οι όροι αυτοί καθώς και η τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια της Λάρισας, τα οποία ορίζονται  ως αποκλειστικά αρμόδια.
 

Επικοινωνία

Για κάθε επικοινωνία που αφορά το www.aromagalaxy.net μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονική επιστολή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.